Dorota Pudzianowska

Doktor nauk prawnych i socjolog. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie kieruje Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32”. Była też dyrektorką programu dotyczącego podnoszenia wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania. W latach 2009-2012 była zastępcą członka zarządu Agencji Praw Podstawowych UE. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Za swoją książkę pt. Obywatelstwo w procesie zmian otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów.