Grzegorz Ilnicki

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniony od 2011 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego, w szczególności dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych, współpracując z zarządami spółek kapitałowych jako doradca zarządu ds. rozwiązywania problemów mobbingowych i dyskryminacyjnych.