Tomasz Snarski

Dr. nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada m.in. prawo karne, prawa człowieka, filozofię prawa. Od 2013 roku prowadzi w Gdańsku indywidualną kancelarię adwokacką, której mottem przewodnim jest hasło: „Dla prawa, które nie wyklucza”, podejmując szereg spraw z zakresu ochrony praw człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Działacz na rzecz praw człowieka, m.in. autor petycji o nr 358/2011 do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie. Współautor i autor ponad stu publikacji naukowych i publicystycznych, poświęconych m.in. zagadnieniom ochrony praw fundamentalnych, prawa karnego, teorii i filozofii prawa (w tym wielokulturowości, sprawiedliwości transformacyjnej, teorii trudnych przypadków w prawie), czy prawnym aspektom ochrony mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych.

W 2014 roku zdobył I miejsce w rankingu Profesjonaliści Forbesa w kategorii wykonywanego zawodu adwokata. W 2015 roku kwartalnik „Znad Wilii” przyznał mu I nagrodę w konkursie „Polacy Wielu Kultur”. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza m.in. za obronę mniejszości polskiej na Litwie w Parlamencie Europejskim. W 2019 roku otrzymał nagrodę naukową Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za książkę pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa” (Gdańsk, 2018).

W latach 2016-2017 członek Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania działającej przy Prezydencie Miasta Gdańska, natomiast w latach 2016-2019 członek Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie. W 2017 roku współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Programie Spraw Precedensowych.

Członek Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Patron (opiekun naukowy) Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, świadczącej pomoc prawną osobom defaworyzowanym, w tym jednocześnie opiekun Sekcji Praw Człowieka tejże poradni.