Anna Śledzińska-Simon

przez adam.czarnecki

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w konstytucyjnym prawie porównawczym, prawach człowieka, a w szczególności prawach osób narażonych na dyskryminację. Od 2009 r. należy do sieci ekspertów krajowych przy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Od 2012 r. współpracuje z Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze w szkoleniach z…

Katarzyna Sękowska-Kozłowska

przez adam.czarnecki

Doktor nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition. Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowa ochrona praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym…

Karolina Kędziora

przez adam.czarnecki

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna (przez brytyjską organizację Interights (2006), Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego przy Willa Decjusza (2009) oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany…

Dorota Pudzianowska

przez adam.czarnecki

Doktor nauk prawnych i socjolog. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie kieruje Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32”. Była też dyrektorką programu dotyczącego podnoszenia wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania. W latach 2009-2012 była zastępcą członka zarządu Agencji Praw Podstawowych…

Aleksandra Szczerba-Zawada

przez adam.czarnecki

Doktorka nauk prawnych, kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie antydyskryminacyjnym. Swoje badania naukowe koncentruje na problematyce prawa do równego…

Katarzyna Bogatko

przez adam.czarnecki

Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz politologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Koordynatorka licznych projektów, m.in.: „Monitoringu stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoły ombudsmanów związkowych do…