Jakub H. Szlachetko

przez adam.czarnecki

Doktor nauk prawnych; adwokat; właściciel kancelarii prawnej „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”; prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego — obywatelskiego think tanku; adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Uniwersytecie Gdańskim; absolwent trzech kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim: prawa, administracji, gospodarki przestrzennej; w 2019 r. laureat w konkursie „Raising Stars Prawnicy-liderzy jutra” organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną;…

Tomasz Snarski

przez adam.czarnecki

Dr. nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada m.in. prawo karne, prawa człowieka, filozofię prawa. Od 2013 roku prowadzi w Gdańsku indywidualną kancelarię adwokacką, której mottem przewodnim jest hasło: „Dla prawa, które nie wyklucza”, podejmując szereg spraw z zakresu ochrony praw człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Działacz…

Wojciech Burek

przez adam.czarnecki

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UJ (2004); studiował również w Instytucie Socjologii UJ (2000-2005). Doktor nauk prawnych (WPiA UJ, 2008). Laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie – roczny pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu,…

Grzegorz Ilnicki

przez adam.czarnecki

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniony od 2011 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego, w szczególności dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Zajmuje się obsługą prawną instytucji i…