Katarzyna Bogatko

Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz politologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2009 r. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Koordynatorka licznych projektów, m.in.: „Monitoringu stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoły ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania” czy „Prawa antydyskryminacyjnego w codziennej działalności związków zawodowych”. Obecnie koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego oraz udziela porad prawnych osobom doświadczającym i zagrożonym dyskryminacją. Pomoc prawną świadczy również w ramach Kancelarii Radcy Prawnego.”