Martyna Kurowska

członek zespołu projektowego

Elżbieta Jachlewska

koordynator merytoryczny

Tomasz Woźniczka

Lider zespołu projektowego

Ewa Piotrowicz

kierownik projektu

Aurelia Gawryś

kierownik badań/członek zespołu projektowego

Maja Wojnarska-Czyż

członek zespołu projektowego

Magdalena Szymczuk

członek zespołu projektowego

Patrycja Rumińska-Zając

członek zespołu projektowego

Wacław Galewski

członek zespołu projektowego

Jan Mizerski

członek zespołu projektowego