Anna Śledzińska-Simon

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w konstytucyjnym prawie porównawczym, prawach człowieka, a w szczególności prawach osób narażonych na dyskryminację. Od 2009 r. należy do sieci ekspertów krajowych przy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Od 2012 r. współpracuje z Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze w szkoleniach z zakresu praw podstawowych oraz prawa antydyskryminacyjnego. Jej publikacje na temat równości płci dotyczą przede wszystkim działań pozytywnych, kwot i parytetu płci, a także międzynarodowych standardów orzeczniczych, przede wszystkim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.